drept civil

 • încheierea actelor de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor de orice fel, aflate în circuitul civil sau agricol, industrial, comercial sau locativ (inclusiv concesionarea, închirierea, superficie, servituţi, uzufruct s.a.m.d.)
 • intocmire contract de vanzare-cumparare imobil constructie, redactare si atestare contract de vanzare-cumparare (cu exceptia imobilelor constructie cu destinatie de locuinta)
 • procese privitoare la recuperarea daunelor produse
 • reprezentare în litigii imobiliare (revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, granituiri, desfiinţare lucrări, partaj-ieşire din indiviziune)
 • operaţiuni de întabulare a drepturilor reale şi alte operaţiuni de cadastru
 • procese având ca obiect dobândirea de drepturi sau obligarea la respectarea obligaţiilor asumate de către o terţă parte
Read more »

drept comercial

Asistenţă juridică în recuperarea creanţelor:

 • notificări
 • procedura de conciliere prealabilă
 • procedura somaţiei la plată/procedura reglementata de O.U.G. nr.119/2007
 • proces comercial de pretenţii/daune create
 • executare silită
 • executarea biletului la ordin şi a CEC-ului

Alte prestatii:

 • asistenţă juridică cu titlu permanent în legătură cu activităţile societăţilor comerciale
 • asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • asistenţă completă la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale
 • asistenţă juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăţilor comerciale
 • litigii contractuale
Read more »

drept penal

 • redactare plângeri penale, constituiri parte civilă în cadrul procesului penal
 • asistare şi/sau reprezentare părţi civile, părţi vătămate, părţi responsabile civilmente, atât persoane fizice, cât şi juridice în cadrul procesului penal în toate jurisdicţiile
 • asistenţă şi/sau reprezentare făptuitori, învinuiţi, inculpaţi, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, în toate jurisdicţiile, reabilitare judecătoreasca şi de drept
Read more »