drept civil

  • încheierea actelor de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor de orice fel, aflate în circuitul civil sau agricol, industrial, comercial sau locativ (inclusiv concesionarea, închirierea, superficie, servituţi, uzufruct s.a.m.d.)
  • intocmire contract de vanzare-cumparare imobil constructie, redactare si atestare contract de vanzare-cumparare (cu exceptia imobilelor constructie cu destinatie de locuinta)
  • procese privitoare la recuperarea daunelor produse
  • reprezentare în litigii imobiliare (revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, granituiri, desfiinţare lucrări, partaj-ieşire din indiviziune)
  • operaţiuni de întabulare a drepturilor reale şi alte operaţiuni de cadastru
  • procese având ca obiect dobândirea de drepturi sau obligarea la respectarea obligaţiilor asumate de către o terţă parteCauta in site

Dictionar online

DEX: