drept administrativ

  • asistenţă sau reprezentare pentru persoane juridice române sau străine în procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor administratice nelegale si a actelor de control (anulare acte administrative, actiune in repararea prejudiciului astfel suferit, atragerea raspunderii functionarului/functionarilor responsabili cu emiterea/aprobarea actelor administratice sau de control)
    • consultanţă, asistenţă sau reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale ori de instituţii cu atribuţii administrative (contestaţii, litigii în contencios administrativ la instanţe de orice grad, medieri)
    • asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţiiCauta in site

Dictionar online

DEX: